Sòcies autònomes per a l’autoocupació

El model econòmic basat en els socis autònoms ha estat fins ara un dels components més exitosos de la posta en pràctica del cooperativisme integral. Centenars i centenars de projectes de sectors professionals ben diversos estan poden beneficiar-se d’una opció de cobertura legal per la seva activitat, que no els obliga a endeutar-se o accedir a un nivell de despeses que no poden assumir.

Una socia autònoma és un projecte (individual o col·lectiu) que realitza una activitat econòmica de caràcter cooperatiu que factura a través de la cooperativa integral.

Aquest servei és una alternativa a la interacció individual amb l’Estat com fan els treballadors autònoms (treballadors per compte propi), i també és una alternativa a petites empreses no cooperatives que volen convertir-se en projectes cooperatius i treballar de forma cooperativa.

L’objectiu és que les socies autònomes es dediquin a fer la seva activitat econòmica i no s’hagin de preocupar per temes burocràtics i de gestió, reduint al màxim la seva relació amb l’Estat.

També és una eina per persones que vulguin desenvolupar un projecte d’autoocupació.

 

Qui pot optar a ser socia autònoma?

Persones que vulguin iniciar una activitat productiva.

Utilitzem un sistema d’avaluació per determinar si un projecte o activitat econòmica compleix els valors cooperatius que promou la CIC.

Aquesta avaluació es concreta a través d’uns criteris polítics, de sostenibilitat ecològica i de justicia social que es complementen amb una serie de criteris negatius que considerem contraris als valors cooperatius i que determinen si es pot o no, ser socia autònoma.

A més a més, els projectes de les socies autònomes hauràn de complir els principis generals de la CIC.

 

Com fer-se soci autònom?

Es determinarà:

Si es compleixen els criteris cooperatius.

Quina serà la quota trimestral segons el volum de treball de gestió.

El tipus d’activitat i percentatge d’IVA a pagar, segons el sistema de valorització de l’activitat econòmica.

S’estableix una quota de socia trimestral, que varia segons el número de feina (factures i contractes) i el volum de facturació. Aquesta quota acostuma a estar entre 10 i 75 euros, depenent dels factors determinats anteriorment, però pot ser superior per projectes d’una certa envergadura.

A la xarxa social de la CIC es pot consultar el document de socis autònoms on està més detallat.

En aquests inicis del 2013, ja estan actius més de 300 socis autònoms individuals i col·lectius, els quals a través de la seva activitat han portat a l’economia pública de la CIC, a multiplicar-se per 4, entre el 2011 i el 2012, i a seguir creixent en un ritme similar pel 2013, servint així com a punt de suport des del qual alçar el sistema públic cooperativista.