Fair Coop: Objectiu Planeta Terra

logoWeb_FairCoop

 

Una cooperativa oberta com a eina revolucionària per un altre sistema a escala mundial

 

Avui no he expropiat cap banc, ni presento res que es pugui considerar ilegal, tampoc en contra potser de l’esperat per moltes, presento encara una estratègia relacionada directament amb el meu retorn a la llibertat pública, lo qual no vol dir que hi pugui tenir a veure en com definir aquell pla.

El que presento es un projecte revolucionari, a escala planetaria fruit de la immersió i aprenentatges que m’han permés més de 19 mesos, de intensa activitat en la reclusió de la clandestinitat.

Un projecte que tant bon punt va nèixer en les meves nits de solitud creativa, va semblar-me evident que havia de prioritzar-lo i convertir-lo en una realitat abans d’assumir qualsevol risc com a individuu. Avui em satisfà poder complir aquella determinació i presentar-lo per que sigui de totes.

Es tracta de la Cooperativa oberta d’ àmbit mundial Fair Coop , un pas més en l’extensió de la revolució integral arreu del món, però també els valors de la societat p2p, el cooperativisme obert i l’ètica hacker, entre d’altres.

N’explico algunes de les reflexions que l’han originat:

La cadena de blocs (blockchain) i el Bitcoin van portar al món, una de les poques peces que faltaven per independitzar-nos del vell sistema económic. Ha començat la competició oberta entre els vells sistemes centralitzats i els nous sistemes descentralitzats per ser dominants en el món del futur. I per primera vegada en milers d’anys, els sistemes descentralitzats tornen a tenir possibilitats.

Els que entenem el món en base a la cooperació, no en tenim prou amb la descentralitació; creiem que aquest nou món, necessita de la autoorganització i el suport mutuu, necessita que aquest virus de la cooperació s’inflitri per tots els racons on la dominació està quedant enrera.

Els projectes cooperatius, autogestionats, col·lectius, comunitaris, s’extenen i es multipliquen arreu.

Les pràctiques que prefiguren com pot ser aquest altre món en el dia a dia, estan ben vives. Tot i que aquestes pràctiques comencen a estar prou interconnectades a escales bioregionals, encara estan prou aillades i existeix un desconeixement mutuu entre les iniciatives que es troben a milers de quilómetres unes de les altres, en diferents continents, en base a llengues diferents.

Es creen múltiples procomuns a escales locals, en paralel sense que uns es facilitin l’evolució als altres tot el que podrien. Necessitem eines més potents per compartir coneixement, i cal poder financiar el seu desenvolupament.

No volem quedar-nos d’espectadors en la confrontació entre el vell capitalisme oligàrquic i el nou capitalisme netàrquic. Volem un sistema cooperatiu també a escala planetaria, tal i com el practiquem a escales locals, i per fer-lo possible l’hem de construir.

Per això, feia falta, era necessari, treballar en un projecte que fes entrar en escena la cooperació social, en les lluites d’hegemonia entre sistemes económics, demostrant que el camí que posa l’èsser humà en el centre, es possible, que existeix i l’anem a extendre.

Aquest projecte ha arribat i és la Fair.Coop The Earth cooperative for a fair economy

 

L’empenta inicial per donar força a aquest projecte és el que hem batejat com: “hackejar els mercats monetaris per introduir el virus de la cooperació”

Explico què vol dir:

Una criptomoneda, negociable de forma no controlada en mercats descentralitzats d’arreu del món

pot ser entesa com un capital social, en la qual el nombre de participacions és igual al nombre total de monedes creades.

Si l’escollim per posar-hi el nostre capital fundacional com a cooperativa, significarà que aquest en lloc d’està denominat en la moneda dominant (euro, dollar…) ho estará en una moneda que el sistema no pot controlar i a més, a mida que el nostre projecte cooperatiu creixi i aporti recursos i serveis dels que es demostri utilitat, el valor d’aquest capital social i el de tota la criptomoneda, creixerà en correspondència.

Es un punt important aquest i explicaré d’una altra manera el que significa, perquè es pugui entendre:

Si ens fixem de fet, en el capitalisme de tota la vida, l’empresari extreu valor bàsicament a través de:

  • rendes de capital,
  • explotació laboral

En diverses transnacionals del capitalisme netàrquic s’afegeix una tercera forma d’extreure valor que és la colaboració lliure entre humans. Així per exemple els anuncis de Facebook o de Google, generen molts diners perquè nosaltres usem els seus serveis “gratuits”, sent nosaltres de fet els que treballem gratis per a ells.

Que passa si som nosaltres, els que creeem les eines tecnològiques per cooperar entre iguals, i les usem per generar coneixement lliure i procomú global?

Doncs que podrem fer el que ens agrada i veiem útil, cooperar, compartir, aprendre, fent que alhora el valor económic de la nostra tasca es quedi en projectes cooperatius i fins i tot reverteixi en nosaltres mateixos.

Calia doncs trobar una moneda que no fos dominada pel vell capitalisme (euros/dollars…), ni pel capitalisme netàrquic (bitcoin), i a la qual poguèssim bastir dels nostres valors i pràctiques cooperatives. Per això Faircoin va ser l’escollida.

Després de mesos d’enxarxament i creació, avui Fair.coop ha nascut

 

L’espai està obert per començar a cooperar entre totes, i hem abastit a la cooperativa amb 8.500.000 faircoins, el qual representa el 17% dels faircoins en circulació.

Aquest capital social s’aportem a Fair.coop amb la següent distribució


I les següents condicions:

Excepte el fons mancomunat que pot servir per cobrir despeses operatives a criteri del consell ecosistèmic i de tota la fair.coop, les aportacions als altres tres fons no es poden tocar en un any.

En quan al fons del Sur Global, cridem a una redistribució que pugui arribar a tants projectes locals com sigui possible i útil, prioritzant l’empoderament en zones i entorns més atacats pel sistema actual, generant una cooperació entre parells, per refer justicia económica a escala global.

En quan als fons dels commons i el fons d’infraestructura tecnològica, la crida és a prioritzar qualitativament aquells projectes que més puguin beneficiar el bé comú global.

Aquest periode podrà servir aixi per construir un procés participatiu, creatiu i de suport mutuu que porti a decidir en relació a les prioritats adequades decidides col·lectivament i de forma eficient; alhora, a mida que es multiplica la col·laboració entre iguals, en el marc de tota la Fair.Coop i en especial de la FairNetwork, és esperable que el seu valor respongui en conseqüència en relació a d’altres, sense oblidar com a símbol de la nostra independència, que 1 faircoin sempre serà igual a 1 faircoin.

De forma que així aquesta vegada, la nostra vocació col·laborativa i de compartir lliurement, si beneficia a algú económicament serà, abans que ningú, als mateixos que l’estem produint, es a dir a tots i totes les cooperativistes, i a través dels projectes finançats, a tota la humanitat.

Dit d’una altra manera, per fi hem trobat una forma d’organitzar-nos cooperativament, compartir, aprendre, ajudar-nos, que es pugui autogestionar sense necessitat, almenys en el sempre més delicada fase inicial, de dependre de tercers, ni de tenir que prioritzar vendre les produccions en el mercat, ni tan sols mantenir-se amb quotes periòdiques des socis. Tot el que necessitem en aquesta primera fase, es crear coneixement lliure, compartir i enxarxar-nos com sabem, ampliar el procomú immaterial, construir-ne de global; generar xarxes de moneda social, en base al faircoin, com el propi projecte ja plantejat del faircredit. https://fair.coop/es/faircredit/

Podem crear valor innovant junts en molts ámbits del procomú.

Podem aportar cadascú el nostre gra de sorra amb coneixements, participació política, temps, donacions, productes, serveis, inversions, enxarxament. Cadascú en base a les seves possibilitats i prioritats.

I, el mercat ho valorarà comprant la nostra criptomoneda i fent augmentar el valor del nostre capital social mancomunat, en relació a d’altres divises. Per fi així, podem “okupar” uns mercats, els de divises, que tantes desigualtats han creat, per a recuperar-nos d’una part, petita o gran ja ho dirà el temps, d’aquestes desigualtats.

Imagino que a alguns anticapitalistes els semblarà potser contradictori, expresar el paper dels mercats monetaris en aquest projecte.

Qui estigui sortint-se de l’us dels diners, i així fet molta feina a nivell d’economia comunitaria i intercanvi directe, certament pot anar més enllà de les iniciatives monetaries de fair.coop, la qual cosa no impedeix que pugui participar com un més. a nivell de creació col·lectiva i participació política.

Però la majoria que estem usant monedes habitualment, ja siguin les del sistema o les monedes socials, sigui per compra-vendes o per estalviar, som depenents d’un entorn de referència de preus i de reserva de valors, imposat pel bancs centrals, i d’alguna manera, per tant col·laboradors passius del sistema que volem superar.

D’altra banda, m’agradaria recordar que el mercat de divises es una realitat història irrefutable de fa més de 100 anys i que la tendencia ha estat de més a menys controlats. En els darrers anys, només des d’Estats autoritaris (cas de Xina, on el valor s’ha fixat per decisió del govern), s’ha generat un segon camí en relació a com relacionar-s’hi a nivell polític, mentre que pel que sé, des d’àmbits afins a les idees que podem compartir en el marc de la revolució integral, per exemple, tot i experimentar per múltiples vies amb les monedes socials com a eines d’intercanvi no s’ha generat cap plantejament anterior en quan a com confrontar el mercat de divises per construir autonomia económica a escala mundial.

En els darrers anys, des del món de les criptomonedes s’han generat nous mercats de cryptodivises, incontrolables pels governs, i per tant ara ja no cal tenir un país i un banc central per disposar d’ una moneda que es pugui intercambiar arreu del món.

El que faltava era una iniciativa monetaria present en aquests mercats que es deixés de basar en uns humans competint amb uns altres per quedar-se amb més valor, sino que es basés fonamentalment en humans cooperant d’igual a igual per generar valor per a totes. Amb la entrada en escena de Fair.Coop, faircoin ha esdevingut doncs la criptomoneda enfocada en la cooperació que faltava.

Per tant, veure’m en el temps si aquest camí que endeguem serà el millor o no, però almenys amb aquest projecte tenim ara una via a explorar, en quan a com enfocar aquest ámbit mundial per crear un altre sistema económic més just i amb el nivell de cooperació social que el planeta necessita i la tecnologia ens permet.

This post is also available in: Spanish, English

Speak Your Mind

*