Eina per al finançament: CASX

Un banc és bàsicament una entitat encarregada de captar recursos en forma de dipòsits (diners) per després prestar-los. Crear un banc que compleixi aquesta funció és tan senzill com constituir una cooperativa de serveis financers aplicant la Llei de cooperatives, però establint nosaltres mateixos les regles del joc. És a dir, com i en quines condicions es durà a terme la sovint dubtosa acció de captar recursos per prestar-los. Trencar la lògica capitalista és a les nostres mans, sempre que siguem realment conscients de la capacitat que tenim com a col·lectiu d’establir les nostres pròpies vies de participació i de presa de decisions i de construir les nostres pròpies eines de transformació social. Podem contribuir captant recursos econòmics de manera col·lectiva (estalvis o donacions) i utilitzant-los per finançar projectes de base autogestionats, de naturalesa diversa, que nodreixin i enforteixin les relacions humanes de proximitat i que generin eines i alternatives per cobrir necessitats bàsiques des d’una perspectiva col·lectiva.

Amb aquestes condicions apareix la primera iniciativa d’aquesta mena, anomenada CASX (Cooperativa d’Autofinançament Social en Xarxa).

Al març del 2012, comença a caminar CASX, una cooperativa de crèdit sense interessos i assembleària, compromesa amb la desobediència econòmica i el moviment autogestionari, que aporta l’element de finançament que el sistema económic integral necessita per completar-se. Progressivament CASX va incorporant els primers socis i dipòsits durant aquella primavera i a inicis d’estiu ja comença a prestar a projectes que garanteixin una seguretat de retorn.

Durant la tardor i l’hivern següent s’ha anat consolidant superant ja els primers 50.000 euros en dipòsits i havent-se concedit ja prop d’una desena de prèstecs a projectes autogestionats, que estan contribuint a constituir una altra societat i molts d’ells en concret el model que promou la Cooperativa Integral Catalana.

Més informació de CASX a http://www.casx.cat

Speak Your Mind

*