Crida a la Revolució Integral

logo-mig

Es presenta la crida a construir un espai polític i ideològic internacional, emmarcat en el procés de revolució integral. Aquest espai de confluència vol ser el Bloc per a la Revolució Integral, que té com a objectiu donar visibilitat a tot un moviment autoorganitzat que treballa per construir des de baix, altres mons possibles.

La crida es fonamenta en unes bases que s’acordaran en una convocatòria oberta (encara sense data), en una trobada internacional on fundar aquest Bloc.

Revolució integral?

És un procés de significació històrica per a la construcció d’una nova societat autogestionària, basada en l’autonomia i l’abolició de les formes de dominació vigents: l’Estat, el capitalisme i totes aquelles que afecten les relacions humanes i la relació amb la natura.

Implica una acció conscient, personal i col·lectiva, per a la millora i la recuperació de les qualitats i dels valors que ens capacitin per a una vida en comú. Alhora, implica la construcció de noves formes i estructures organitzatives en tots els àmbits de la vida que garanteixin igualtat de decisió i equitat en la cobertura de les necessitats vitals.

www.integrarevolucio.net

This post is also available in: Spanish, English, French