Sentant les bases

Les bases que originaren la creació de la cooperativa integral catalana es van anar aterrant a partir de reunions i assemblees periòdiques entre diverses persones que participaven d’aquest procés inicial. El 14 de març de 2010 ja s’havia redactat un esborrany que referenciava punt per punt els avantatges de participar a la Cooperativa Integral. Pel seu interés històric i com a punt de partida, remetem aquí aquest document.

(Esborrany2. BCN, 14 de Març 2010. Bizen)

Avantatges de participar a la Cooperativa Integral

1. Socials i de protecció: la vocació de la cooperativa és purament social i per tant de protecció laboral dels seu socis. La principal preocupació no són els beneficis de capital sinó l’activitat i l’estabilitat laboral dels seus socis per tal de que puguin cobrir les seves necessitats bàsiques: alimentació, salut, formació i treball. Els beneficis es reinverteixen a la cooperativa i es crea un fons de moneda social per tal d’assegurar la protecció social.

2. Fiscals: Un avantatge evident és l’estalvi en despeses fiscals. Com es factura a nom una única entitat, “Cooperativa Integral”, els costos es divideixen pel número de socis. Es a dir, els costos generals es reparteixen equitativament entre la comunitat. Per exemple, en quan a l’ IAE n’hi ha una bonificació del 100% per ser empreses especialment protegides. A l’Impost de Transmisions i Actes Jurídics Documentats, la bonificació és del 100%. A l’Impost de Societats tributen el 20% i amb una bonificació del 50%.

3. Excenció de l’I.V.A.: Encara que la cooperativa hagi de declarar l’I.V.A quan es fan compres o vendes a l’exterior, és a dir, es compren productes o es contracten serveis a empreses o entitats que no pertanyen a la cooperativa com a socis, a nivell intern, aquest I.V.A. no s’aplicarà mai. Per tant, cap soci comptabilitzarà ni carregarà aquest impost a cap altre soci de la cooperativa.

4. Per a persones aturades, insolvents, deutores: És important saber que a la cooperativa hi tenen cabuda totes aquelles persones que estiguin aturades, o siguin autònoms, empreses o entitats insolvents o deutores en el sistema capitalista i que compleixin els principis cooperativistes. Per tant, no existeixen mecanismes ni “ratings” de calificació crediticia com a condicions per associar-se a la cooperativa, ni avals ni bens ni inmobles. Es podem acullir doncs, totxs aquellxs que han sigut oblidatxs o marginatxs pel sistema. Tothom pot fer una activitat per la comunitat i ser valorat.

5. Assesorament: Qualsevol soci que demani ajut sobre aspectes relacionats amb la seva feina, o posada en marxa de un nou projecte sempre tindrà l’assessorament, en la mesura del possible, dels treballadors o socis. L’important es la predisposició i interés dels socis a desenvolupar una activitat dintre de les seves possibilitats, tot respectant els principis cooperativistes.

6. Mínim capital inicial: Als socis no se’l hi demana cap tipus d’aval, ni inmoble ni bens, només un mínim capital de quota mensual que serà cambiable per moneda social.

7. Teletreball i xarxa social: La cooperativa proporcionarà les eines tècniques, tant de “hardware” com de “software”, als seus socis per establir un espai virtual de comunicació amb un “escritori virtual personalitzat”: És com si fos el propi ordinador personal, però molt més segur, portable, senzill i ràpid, ja que estará mantingut, actualitzat i millorat permanenment per un equip d’informàtics de màxima confiança. De fet, els socis només necessitaran una conexió a Internet, desde qualsevol terminal com ara un Pc, un portàtil o un telèfon mòbil per accedir a aquest “ordinador personal virtual” i desenvolupar la tasca de treball personal, consultar informació d’interés general, calendaris, plaços, seguiments logístics, detalls sobre projectes, ofertes, demandes, etc.. Desde aquest sistema es podrà accedir a la comptabilitat personal, a programes ofimàtics (processadors de textos, fulles de càlcul, bases de dades, etc), aplicatius específics i a la xarxa virtual que interconectarà a tots els socis per transmetre de forma absolutament transparent qualsevol operació o transacció que es produexi a la cooperativa, així com l’emissió de vots virtuals per aprovar o desestimar determinades propostes. Tanmateix, el sistema proveirà de comunicats, documents i assesorament sobre les àrees tècniques, de gestió i d’administració, mitjançant l’intercanvi de documents, accés a foros, xats i d’altres consultes en linia.

8. Eficiència ecològica: La producció i els serveis es basen en la màxima eficiència de tots el processos i optimització de recursos, essent respectuosos amb el medi ambient, donant preferència primer al reciclatge de materias primeres, instruments i maquinària. Per tant, els principis d’estalvi energètic, respecte ecològic, funcionalitat i eficiència són primordials i bàsics a l’hora d’oferir productes i serveis. D’aquesta manera, es potencia també la creativitat i la motivació per tal d’assolir aquests compromisos de qualitat adquirits i fer cada cop millors productes, més barats, coherents i respectuosos amb el medi ambient, tot oferirint també uns millors serveis. Aquest principis permetran generar un nou coneixement que serà transmés a la comunitat com un bé social afegit.

9. Sense intermediaris: El tracte es directament amb el productor o professional del servei. Per tant no existeixen les figures d’intermediaris, comissionistes, minoristes ni majoristes, evitant se’n així les comisions que encareixen el preu final i arrelenteixen l’obtenció del bé, producte o servei. De fet, aquest aventatge millora les condicions de compra i l’accés als serveis i productes ja que és el resultat de concentrar el poder de producció i compra en els socis. Es redueixen o s’anulen doncs, els costos transaccionals, comercials i logístics.

10. Autogestió compartida: Les decisions serán totalment democràtiques i de forma directa. Es crearà un sistema informàtic de decisions que computarà tota la informació sobre l’activitat econòmica i de gestió de la cooperativa; transaccions, compres-vendes, votacions de propostes, etc.., per pugué disposar d’eines de “presa de decisions” objectives que serán aprovades o rebutjades, en última instància, de forma democràtica per la comunitat mitjançant enquestas informatitzades que permetran emetre als socis vots virtuals de les propostes plantejades.