Les col·lectivitzacions

Durant tot el procés de la Cooperativa l’Enric va participar activament, abocant-se per complert a la comissió de coordinació i a més, amb una cerca proactiva d’espais on poder desenvolupar diferents projectes en línia a l’emancipació i empoderament des de baix. Una de les línies que es promou des de la cooeprativa integral és la d’iniciar col·lectivitzacions de béns, terrenys i habitatges on poder desenvolupar projectes autogestionats al marge del monopoli doctrinari establert per l’Estat i el mercat capitalista, alliberant d’aquesta manera espais que puguin ser col·lectivitzats per desenvolupar allò comú. L’Enric va abocar grans dosi de temps a investigar diferents possibilitats, a estudir els casos atentament, a cercar aquests espais i a dinamitzar el contacte directe amb els propietaris. Es podria dir que diverses ocasions, es va encarregar d’iniciar els processos de diàleg i negociació per fer-ho possible.

Per exemplificar aquestes accions destaquem aquí dos dels projectes col·lectivitzada que a dia d’avui esdevenen projectes on moltes persones participen i on s’esten el procomú: Calafou i AureaSocial