Cooperatives per a la autogestió i assemblees per a l’autoorganització

Després de la investigació sobre les cooperatives, es van encaminar els esforços a posar en contacte a la gent del mateix barri o poble que compartien els mateixos interessos, enxarxant els diferents col·lectius i projectes que treballaven en la construcció d’alternatives des de baix.

En aquell moment l’Enric escriu sobre l’estratègia de creació de cooperatives per a l’empoderament polític.

Crec que la forma de cooperativa adequada per a donar un marc legal a qui ho vulgui o ho necessiti dins de la comunitat, seria una cooperativa que fos al mateix temps de serveis i de consum. Aquesta cooperativa la podem anomenar cooperativa integral.

Com a cooperativa se li podria aportar diners i patrimoni personal al capital social, sense cap risc que fos embargat i essent recuperable per cada soci en qualsevol moment. La part de serveis serviria per a donar un suport legal als treballs d’aquells membres que tinguessin clients que necessitessin factura i al mateix temps serviria per als intercanvis econòmics que es precisessin entre els membres. La forma de cooperativa de consum permetria participar a qualsevol persona de la comunitat per a oferir serveis, i així la cooperativa també permetria fer compres col·lectives de qualsevol tipus, servint com un mitjà d’auto organització i estalvi en les compres que haguessin de venir fora de la comunitat.

Les cooperatives són un element important per a organitzar-se però no l’únic. Per a construir una alternativa col·lectiva al sistema actual, qualsevol persona, col·lectiu o grup d’amics que pogués estar interessat a ser part d’aquest procés podria ser necessari i és important comptar amb ells.

Necessitem establir mecanismes de comunicació estables entre tots i espais de trobada, com podrien ser les assemblees de barri.

Què haig d’explicar de les assemblees de barri? exemples com Argentina i ara Grècia ens demostren que aquestes són un dels elements primogènits d’un intent revolucionari. Però per a marcar la diferència, l’element de les cooperatives comunitàries és clau doncs és auto gestionant l’activitat econòmica i cobrint les nostres necessitats com podem ser fortes per a començar un procés sostingut de llarg abast. Fa uns mesos vaig redactar un projecte per a la creació d’una xarxa de grups d’afinitat, aquest seria el moment de portar-la a terme!

En un ambient de crisi, la situació d’indignació social pot dur a que algun fet concret, injust i desgraciat com va ocórrer recentment a Grècia amb l’assassinat d’Alexis o a la fi del 2001 amb el “corralito” argentí, porti a la mobilització popular per a confrontar el poder. Si això passa, tot el treball que hàgim fet prèviament de construcció d’alternatives servirà per a aquest moment, ja que la història ens ha demostrat que la espontaneïtat té un límit i que si la mobilització no se sap combinar amb l’autogestió, l’espurna finalment s’apaga. Però l’autogestió econòmica necessita temps. L’auto organització en els barris que puguem anar avançant pot ser molt important per a aquest moment i fins i tot si passen els mesos i ja ens hem anat organitzant i encara no ha saltat l’espurna, podríem provocar-la nosaltres si pensem que estem preparats per a estendre la rebel·lió col·lectiva.

This post is also available in: Spanish

Speak Your Mind

*