Aterrem a la construcció local: L’Infoespai

Entre febrer i març del 2003 comencen a articular-se mobilitzacions contra la famosa guerra d’Iraq i l’Enric participa en algunes de les reunions de la plataforma que s’ha creat però no es fica ja enmig de la organització. En aquest context està més concentrat en la recopil·lació  de recursos actualitzats que s’han pogut trobar sobre els moviments socials d’arreu del país. S’elabora la Guia útil on apareixen uns 1400 col·lectius catalans. Simultàniament a l’edició i distribució de 10.000 Guies, van arribar les claus d’un local, l’Infoespai, que llavors  es va omplir fins al capdamunt de guies per repartir.

Aquest local, situat estratègicament al barri de Gràcia de Barcelona, els col·lectius que funden l’espai són l’Assemblea per la Comunicació Social (ACS), derivada de Comunicacció, que havia engegat Liberinfo entre d’altres projectes i que ara decideix crear una tele i reivindicar espais comunitaris i pel tercer sector a les freqüències públiques, les persones que estaven en el projecte de Guia Útil i un grup anomenat Las agencias (d’on sortiria Yo Mango), que entremesclava art i política. La primera reunió es fa al mes de maig, amb la idea de crear un espai pensat per donar eines per a la transformació social.

A partir de llavors, l’Enric va iniciar un pla per fer una cooperativa de treballadors i usuaris a l’Infoespai.  Es posarà en marxa un servei d’impremta, un servidor de correu moviments.net com a servidor dels moviments socials, l’Infoespai com a espai d’informació, reunió i llibreria i s’engegarà una campanya de socis que vulguin donar suport al projecte de manera més o menys desinteressada dels resultats, per tal que no tot el temps s’hagi de dedicar permanentment a l’activitat productiva.
En aquest espai ja es treballava en contacte amb gent de la xarxa d’economia solidaria per intentar crear enllaços entre moviments socials i els plantejaments per construir un altre tipus d”economia que permeti més autonomia col·lectiva.

A partir de l’estiu del 2005, el context ecològic que l’Enric comença a constatar ajusta molt el temps d’acció i posa un timming d’urgència per a l’organització d’una xarxa ben articulada i encara inexistent.  És per això que ell buscarà una altra manera de poder dedicar recursos als projectes de creació de xarxes que veu importants i necessaris de tirar endavant. Es comença a gestar el moment quan l’Enric donarà un nou gir a la seva emocionant trajectòria vital.

This post is also available in: Spanish

Speak Your Mind

*